Bericht aan de contactgemeente

Geliefde broeders en zusters,

Na een mooie en gezegende zomer, kregen we als gemeente een tegenslag te verwerken. De voormalige ouderling, Bernhard Conrad, heeft zich aan onze gemeente onttrokken. Zij vrouw, Kate, die tot nu toe de Bijbelklas heeft geleid, is hem, na enige aarzeling en onder veel tranen gevolgd.

Ze hebben gezegd dat wij de meest Bijbelgetrouwe gemeente in Vorarlberg zijn en dat ze ook in de toekomst zelf gereformeerd willen blijven. Ze hadden kritiek op het gebruik van onze liederen en wensten meer psalmen en hadden ook kritiek op het gemeentelijk samenleven. Wij hebben hun kritiek ter harte genomen . We zullen ons liedgebruik bezien en verbeteren en dat geldt ook het samenleven als gemeente. Maar voor het overige is het lastig om op hun kritiekpunten te reageren, omdat ze veelal uit veronderstellingen bestaan of alleen min of meer zakelijke aspecten over de gang van zaken betreffen. Dit vertrek raakt ons in het hart .

Tot nu toe bracht elk jaar ons wel iets ergs. Maar in elk jaar bracht de HeerĀ  ons meerĀ  zegen dan narigheid. Ondanks dit alles groeien we ook dit jaar in ledental en in ervaring.

Met hartelijke groet,
Reinhard Mayer, niet altijd vrolijk, maar vertrouwend op de Heer.

Comments are closed.