All posts by: Kraaijeveld

Dominee Klaas Rozema kreeg bij zijn bevestiging als predikant het Avondmaalservies van de inmiddels opgeheven GKv gemeente Zuidwolde overhandigd. Dit is niet de eerste keer dat er in Rankweil zo’n servies geschonken werd, want ruim 25 jaar geleden ontving…

Een lied van William Cowper (1731-1800) heet: “God werkt op ondoorgrondelijke wijze om Zijn wonderen te verrichten.” Als gemeente van Basel hebben we dit recent kunnen ervaren. En ik denk dat het geen overdrijving is om te zeggen dat…