SSRO

Dat is de mooie naam van de kerk in Graz waar Peter Drost op 20 oktober als predikant en kerkplanter binnen de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses is bevestigd. Afgelopen zomer vertrok het gezin Drost naar Oostenrijk. Daar ging…

‘Evenals andere jaren stonden we nu ook namens onze kleine gemeente met een stand op de kerstmarkt in Neuhofen. Deze keer stond de stand op het kerkplein en precies recht tegenover de katholieke kerk. Met elkaar zorgen we voor…