Category Archives: ERKWB

Zijn genade, het is dé reden waarom wij naar Oostenrijk zijn vertrokken ruim drie jaar geleden. Een grote roeping, een groot offer. Wat hebben we veel meegemaakt en moeten loslaten afgelopen jaren! We lieten grootse dingen achter in Nederland…

Christina Grimmon is betrokken bij Stichting Steun Reformatie Oostenrijk, een stichting die zich inzet voor diverse gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. De SSRO en Stichting IRS werken samen om het kerkplantingswerk van ds. Peter Drost in Graz op…

“In 1931 werd ik geboren. In de oorlogs- en naoorlogse jaren ben ik in een rooms-katholieke omgeving opgegroeid. We kenden geen ander ‘geloof’. Ooit hoorde ik op school bij geschiedenis een paar woorden over Maarten Luther. De pastoor vond…