Category Archives: ERKWB

Op 6 en 7 mei 2011 is de derde ERKWB-synode gehouden in Basel. Op deze jaarlijkse ontmoeting van de 5 ERKWB-gemeenten waren ook afgevaardigden uit Nederland aanwezig namens BBK en SSRO. Naast de bespreking van zaken als toerusting en…

De Gereformeerde Synode van Harderwijk heeft op 31 maart 2011 met algemene stemmen besloten de Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses te erkennen als zusterkerken. In zijn toespraak sprak Pfarrer Reinhard Mayer namens de ERKWB zijn dankbaarheid hiervoor uit. Daarbij gaf…