Christus is Koning

Christus is Koning

Dat is de mooie naam van de kerk in Graz waar Peter Drost op 20 oktober als predikant en kerkplanter binnen de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses is bevestigd. Afgelopen zomer vertrok het gezin Drost naar Oostenrijk. Daar ging een jaar aan voorbereiding aan vooraf. Ook voor de kinderen ging Oostenrijk steeds meer leven. Op wonderlijke wijze voorzag de HERE in een prachtige woning in Übelbach, een dorp dat vlak boven Graz ligt. De start was wat anders dan ze zich hadden voorgesteld: één van de kinderen kreeg begin augustus een blindedarmontsteking.

Inmiddels voelt het in Oostenrijk voor de familie Drost redelijk vertrouwd. Dus werd er uitgekeken naar zondag 20 oktober. In de Christkönigskirche in Graz-Wetzelsdorf hield ds. Henk Drost, de vader van Peter, de bevestigingspreek, werd de bevestiging zelf verricht door ds. Reinhard Mayer uit Rankweil en daarna volgde de intredepreek van de nieuwe missionaire predikant van Graz. In het Oostenrijk Bulletin volgt een uitgebreid verslag hiervan.

De eerste maanden zal ds. Drost zich vooral richten op de ontmoeting met medechristenen en vooral de vele niet-christenen in deze grote stad met bijna 300.000 inwoners. Het overgrote deel van hen kent Jezus Christus niet als de Verlosser die God in zijn liefde voor ons naar deze wereld gezonden heeft. Toch wil Christus ook in Graz Koning zijn!

Dominee Drost is, net als ds. Klaas Rozema in Innsbruck, beroepen door de ERKWB van Rankweil. Deze kleine gereformeerde kerk kan de financiële lasten hiervoor niet dragen en heeft daarvoor een beroep gedaan op de SSRO in Nederland. In vertrouwen op Christus als Heer van zijn kerk heeft de SSRO toegezegd om, samen met de thuisfrontcommissies van ds. Rozema en de fam. Drost, de komende vier jaar in het levensonderhoud van beide predikanten te voorzien. Jaarlijks heeft de SSRO daar een bedrag van € 50.000 voor nodig. De SSRO is dankbaar dat in 2019 al veel broeders en zusters speciaal voor Innsbruck en Graz een gift gegeven hebben, zodat er dit jaar nog maar € 25.000 nodig is. Wilt u overwegen om dit mooie werk in de Alpenlanden mede mogelijk te maken? Doneren kan via https://www.ssro.nl/home/project-kerkplanting-graz.

Next Post Previous Post

Comments are closed.