Contact

Wat we doen | Contactgemeenten | Voorlichting | Kerkdiensten in de vakantie

Algemeen
SSRO
Sikkel 46
8061 MB Hasselt
Telefoon 038 477 4247
Mail info@ssro.nl

Secretariaat Buitenland: Mw. C. Grimmon-Andorfer, Msc
Secretariaat Binnenland: Dhr. Drs J. Vogelzang

Rekeningen voor betalingen/giften:

Nederland:
- NL27 INGB 0000 0656 88, of
- NL34 RABO 0312 8935 07
beide ten name van: Stichting Steun Reformatie Oostenrijk,
Hasselt, Nederland

Buitenland:
IBAN: NL27 INGB 0000 0656 88
Swift address: INGBNL2A
on behalf of: Stichting Steun Reformatie Oostenrijk,
Hasselt, the Netherlands.

Kamer van Koophandel
De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) is ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder nr. S41023740.

Comments are closed.