Donateur…

ANBI-verklaring | Doneren | Nalatenschap

Algemeen
De gemeenten van de ERKWB zijn stuk voor stuk klein van omvang. Maar, al gaat het langzaam, er is per saldo wel sprake van groei. Ook al zijn ze klein: Elke gemeente heeft een eigen predikant, die al dan niet fulltime is aangesteld. Een kerk zonder een dominee wordt in Oostenrijk en Zwitserland niet serieus genomen. Een predikant krijgt zijn salaris. En de gemeente komt samen in een gehuurd gebouw. Daarvoor is geld nodig. Gemeenten van deze omvang zijn simpelweg niet in staat om de benodigde financiële middelen op te brengen.
Daarbij komen nog een aantal specifieke omstandigheden.  Actief lidmaatschap van een kerk is in Oostenrijk en Zwitserland vaak een uitgesproken vrouwenaangelegenheid. Mannen weigeren veelal te betalen voor, wat ze noemen, de “religieuze behoeften” van hun partner. Ook speelt een rol dat ze via de belastingen al meebetalen aan de instandhouding van de gevestigde kerken. Dubbel betalen is er over het algemeen niet bij.
Het feit dat de geestelijken van de gevestigde kerken worden onderhouden door de staat betekent ook dat er geen kerkelijke giftentraditie bestaat. Die moet worden opgebouwd en dat kost tijd.

Al met al zullen de kerken dus nog geruime tijd door ons ondersteund moeten worden.
Uw gift is dus hard nodig!


Uw giften aftrekken van de belasting: ANBI
Alleen giften aan organisaties die een zogenoemde ANBI-status bezitten zijn aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst heeft de SSRO per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u giften aan de SSRO mag aftrekken van de inkomstenbelasting, binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Oostenrijk Bulletin (OB)
Als donateur ontvangt u vier maal per jaar het Oostenrijk Bulletin. Daarin leest u over de activiteiten van de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland en over de SSRO. 

Comments are closed.