Doneren

Donateur… | ANBI-verklaring | Nalatenschap

Machtigen
Dank u wel als u de SSRO wilt steunen met uw gift.  U kunt zelf een bedrag overmaken naar rekening NL27 INGB 0000 0656 88 ten name van de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk te Hasselt. Maar u kunt de SSRO ook machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Ga naar het machtigingsformulier, vul het in en klik op Doneer!.

Periodieke schenking
Giften aan de SSRO mag u van de belasting aftrekken, zie ANBI-verklaring. Voor het bedrag dat u mag aftrekken geldt echter een boven- en een benedengrens, beide zijn afhankelijk van uw inkomen.

Er is een manier waarbij deze boven- en benedengrens niet meer geldt. Het gaat dan om een periodieke gift of schenking. U kunt dan het gehele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.
Uw gift is een periodieke gift als:
- u de gift hebt laten vastleggen
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging; de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
- de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Hiervoor moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen u en, in dit geval, de SSRO. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Gebruik daarvoor het formulier Periodieke gift in geld op de site van de belastingdienst. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de SSRO. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
U kunt vervolgens ook een volmacht afgeven aan de SSRO met behulp van het formulier Betalingsvolmacht van de belastingdienst of machtig de SSRO direct door ons machtigingsformulier in te vullen.

Comments are closed.