Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses

Bijbelgetrouw | Terug naar de Reformatie

“We worden op dit moment door de Roomse Kerk gedoogd, maar vanuit de evangelische hoek ervaren we helaas vijandschap.”
Kurt VetterliPfarrer

Gereformeerde beginselen
Predikant Reinholdt Widter was vicaris in de Evangelische Landeskirche van Oostenrijk en vond dat de kerk te vrijzinnig geworden was. Hij wilde een kerk die in de verkondiging van Gods Woord de gereformeerde beginselen weer zou uitdragen. Daarom stichtte hij in 1984 te Neuhofen an der Krems de eerste gemeente.
Aansluiten bij de Evangelische volkskerk was geen optie vanwege de leervrijheid. Ook aansluiten bij de Evangelikale Kirchen of de Freikirchen was geen optie, omdat ook zij zich niet of niet meer willen binden aan enige belijdenis.

Westminster Confessie
Maar dat is juist wat houvast biedt, de opgeschreven, gelovig nagesproken Bijbelse geloofswaarheden.  Daarom noemde Widter zijn kerk vanaf 1987: Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses”. De gemeente sloot hiermee aan bij het bestaande: “Evangelisch”. Tegelijk gaf ze aan terug te willen naar bijbelgetrouwheid: “Reformiert”. Gevolgd door de belijdenis: de Westminster Confessie en zo ontstond een nieuw kerkverband. De ligging van het kerkverband is te vergelijken met orthodox gereformeerden en bevindelijk gereformeerden in Nederland.

De ERKWB, een volwaardig kerkverband
Het is niet bij die ene gemeente in Neuhofen gebleven. Verspreid over Oostenrijk en Zwitserland zijn er nieuwe gemeenten ontstaan in Rankweil, Graz, Wenen, Bazel en Neuenburg (Du). Daarnaast is er in Bludenz een Predigtstationen gestart en worden er in het Kleinwalsertal Bijbelstudies gegeven. De gemeenten vormen een klein, maar volwaardig kerkverband en houden jaarlijks een synode. Deze groei vraagt ook om een groter draagvlak in Nederland. Dit is nodig om de ERKWB blijvend te ondersteunen.

Contact met andere kerken
Sinds 2011 is de ERKWB erkend door de GKv als zusterkerk. Vanaf  juni 2017 is de ERKWB ook zusterkerk van de Orthodox Presbyterian Church in America. Daarnaast heeft de ERKWB goede contacten met diverse HHK/CGK predikanten in Nederland en is als aspirant-lid aanwezig op de conferenties van de ICRC in Europa.

Geen erkenning
De Oostenrijkse overheid erkent de ERKWB niet als een kerk. Ondanks dat de ERKWB nooit op de zwarte lijst van sekten heeft gestaan, wordt het kerkverband in de volksmond door de jaren heen met enige regelmaat als een verdachte groepering gezien. In de praktijk ondervinden gemeenteleden soms nog de negatieve gevolgen hiervan.
Momenteel wordt de ERKWB door de overheid slechts in enkele deelstaten als religieuze vereniging erkend. Zonder deze erkenning is het heel moeilijk om een kerk te stichten en te onderhouden.

Aanklacht
De Evangelische Landeskirche van Oostenrijk heeft in 2008/2009 de ERKWB aangeklaagd, zodat deze haar naam zou wijzigen. Men wilde de ERKWB verbieden om de naam Evangelisch-Reformiert te gebruiken.In opdracht van de rechter kwamen beide partijen tot een schikking. De volkskerk zou dit voor eeuwig laten rusten en de ERKWB beloofde zich duidelijk te onderscheiden door hun naam voluit te gaan schrijven: “Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses”. Helaas is deze rust verbroken en heeft de Evangelische Kirche de ERKWB opnieuw aangeklaagd, ditmaal om de aanduiding “Evangelisch”. Het wrange is dat bijvoorbeeld beide kerken in Neuhofen op plaatselijk niveau goede contacten met elkaar onderhouden. Deze aanklacht roept daar dan ook droefheid en onbegrip op.

Ook hier geldt: waar Christus zijn gemeente sticht, daar bouwt de duivel zijn kapelletje naast.