ERKWB

Wie we zijn | Bestuur | Statuten | Kerken in Ned. | Links

Het geboortejaar van de ERKWB is 1984. Pas vanaf dat jaar wordt de naam Evangelisch-reformiert gevoerd door de eerst-gestichte gemeente, die van Neuhofen an der Krems. Deze gemeente sloot hiermee aan bij het bestaande: Evangelisch. Tegelijk gaf ze aan terug te willen naar bijbelgetrouwheid: Reformiert. Dat ze kerk met een belijdenis zijn, moest ook uit de naam blijken. Want een belijdenis vat zwart op wit samen wat je als kerk gelooft en naleeft. Gekozen werd voor de Westminster Bekenntnis en zo werd de volledige naam Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses – of kortweg ERKWB.

De Evangelische volkskerk heeft in 2008/2009 een proces gevoerd tegen de ERKWB, met als doel dat deze haar naam zou wijzigen. Echter, de volkskerk verloor dit proces. Gelukkig!

In 1998 werd in het Oostenrijkse Rankweil een tweede gemeente gesticht, in 2005 een derde in het Zwitserse Winterthur, waarna in 2008 in Basel een vierde volgde en tenslotte in 2009 een vijfde in Wenen.

Hoe kleinschalig ook, de ERKWB groeide. De gemeenten gingen elkaar zoeken en vormden een volwaardig kerkverband. Sinds 2011 is de ERKWB door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) erkend als zusterkerk.

Comments are closed.