ERKWB Synode

ERKWB Synode

Op 6 en 7 mei 2011 is de derde ERKWB-synode gehouden in Basel. Op deze jaarlijkse ontmoeting van de 5 ERKWB-gemeenten waren ook afgevaardigden uit Nederland aanwezig namens BBK en SSRO. Naast de bespreking van zaken als toerusting en visitatie was er ruimte voor de gastspreker Prof. Tony Curto van de Presbyterian Church of America. Hij gaf in een drietal sessies een prachtige lezing over Evangelisatie.

Next Post Previous Post

Comments are closed.