Gemeenschap der heiligen in corona-tijd

Gemeenschap der heiligen in corona-tijd

Op 15 maart was de laatste kerkdienst en vanaf 17 mei kunnen we weer starten met de diensten. Twee maanden waarin we min of meer als kerk op een onpersoonlijke wijze samenkwamen. Het samen zingen tot eer van God en het samen gemeente zijn dat ontbrak. Online preken beluisteren is een prima noodoplossing, maar beslist geen goede vervanging van de diensten. De Westminster Geloofsbelijdenis rekent niet voor niets de gemeenschap der heiligen tot een wezenlijk onderdeel van de kerk.

Al onze leden en gasten zijn (weer) gezond, God zij dank daarvoor. Vanaf 17 mei kunnen we dus weer kerkdiensten houden, we kijken er naar uit om als gemeente samen te komen onder Gods Woord. Het wordt een samenkomst onder bepaalde voorwaarden, waarin we geen handen mogen schudden, voldoende afstand moeten houden en verplicht mondkapjes moeten dragen. Onze regering wil, dat per persoon respectievelijk gezin 20m² ter beschikking staat. Voor veel kerken is dat geen probleem, omdat ze bijna geen kerkgangers hebben en de gebouwen groot en ruim zijn. Bij ons is dat beslist niet het geval. Onze kerkenraad heeft daarom besloten de verplichte sociale afstand van 1 meter, die in het OV geldt, ook in de kerkdiensten te hanteren. Handen schudden, omhelzingen en de koffie na de dienst zullen dus nog even moeten wachten. Een kerkdienst met beperkingen, maar het Woord van God zal onbeperkt en vrij verkondigd worden!
Wat betreft de mondkapjes: Ik heb een beetje geoefend en een oplossing bedacht. Het gaat prima wanneer ik het befje van mijn toga iets naar boven schuif. Staat mij best aardig, toch?

Hartelijke groet,
Dominee Mayer in corona-modus.

Next Post Previous Post

Comments are closed.