Gods Weg | Een warme band met Nederland

Gods Weg | Een warme band met Nederland

Al snel na onze aankomst in Rankweil kregen we bezoek van dominee Eric de Boer en een ouderling uit Krimpem a/d IJssel. Op zondag hield hij de eerste gereformeerde (lees: bijbelse) preek uit 1 Koningen 18 over Elia op de Karmel.
De verbondenheid met Nederland werd al meteen gevoeld; de liefde van onze broeders en zusters uit Krimpen werd letterlijk in bananendozen gevuld met levensmiddelen, hollandse lekkernijen en wenskaarten met bemoedigende teksten ons huis binnengedragen. Het maakte ons stil en dankbaar!

Ondertussen was Reinhard nog druk bezig met zijn opleiding tot predikant en hield tegelijkertijd kerkdiensten en gaf bijbel- en belijdenisonderwijs. In februari 2001 had hij zijn „Prüfung“ en werd hij als predikant in het ambt bevestigd onder toeziend oog van vele gasten uit Nederland en Zwitserland.
Nieuwsgierige buurjongens waren onze eerste kerkgangers, later gevolgd door hun ouders.

Voor ons als gezin was dit een spannende tijd, maar wel in positieve zin! God gaf ons zijn diepe vrede en geborgenheid. Zorgen en twijfel hebben mij daarom nooit beziggehouden. God zorgde op een hele praktische wijze voor ons: ondanks dat Reinhard in deze eerste jaren weinig tot geen inkomsten had, hebben we nooit gebrek geleden!
Ieder jaar preekt Reinhard op uitnodiging in Nederland en indien mogelijk ga ik altijd met hem mee. Het weerzien en contact doet ons goed. Ondertussen zijn wij door deze bezoeken het Nederlands vrij goed gaan verstaan.
Door de jaren heen bezoeken, tot onze vreugde, ook vele  Nederlanders uit gereformeerde en reformatorische kerken onze kerkdiensten.

De opmerking van een niet-gelovige buurman zegt genoeg: „Al die auto’s met NL-kenteken op de parkeerplaats zijn al een getuigenis op zich!“ (wordt vervolgd)

Soli Deo Gloria – Bernadette Mayer

Next Post Previous Post

Comments are closed.