Help mee

Waarom uw betrokkenheid juist zo nodig is!

De onderlinge versterking van bemoediging van goed gereformeerde kerken is juist in het geseculariseerde en geliberaliseerde Europa zo heel belangrijk!

Ds. F.W. van der Rhee Comité van Aanbeveling SSRO | over het vormen van een netwerk in Nederland voor de ERKWB.

Kwetsbaar kerkverband
De gemeenten van de ERKWB zijn stuk voor stuk klein van omvang. Elke gemeente heeft een eigen predikant, die al dan niet fulltime is aangesteld. Een kerk zonder een dominee wordt immers in Oostenrijk en Zwitserland niet serieus genomen. Een predikant krijgt zijn salaris (dit is geen volledig salaris) en de gemeente komt samen in een gehuurd gebouw. Daarvoor is iedere maand weer geld nodig. Gemeenten van deze omvang zijn simpelweg niet in staat om de benodigde financiële middelen op te brengen.

Daarbij komen nog een aantal specifieke omstandigheden:

  • Actief lidmaatschap van een kerk is in Oostenrijk en Zwitserland vaak een uitgesproken vrouwenaangelegenheid. Mannen weigeren veelal te betalen voor, wat ze noemen, de “religieuze behoeften” van hun partner.
  • Burgers betalen via de belastingen al mee aan de instandhouding van de gevestigde kerken. Dubbel betalen is er over het algemeen niet bij.
  • De ERKWB is niet als kerk erkend, maar als een religieuze vereniging. Dat betekent dat de ERKWB niet onderhouden wordt door de overheid.
  • Doordat de kerken worden onderhouden door de staat kent men in Oostenrijk en Zwitserland geen collecte- en giftentraditie, zoals dat in Nederland wel het geval is. Zo’n cultuur moet binnen de ERKWB worden opgebouwd en dat kost tijd.

Het is de wens van iedere gemeente om uiteindelijk financieel onafhankelijk te zijn, maar zo ver is het nog niet. Al met al zullen de kerken dus nog geruime tijd door ons ondersteund moeten worden.
Helpt u mee?

Uw gift als kerk, particulier, bedrijf, vereniging of school is hard nodig!