Betrokkenheid

Doe mee en help de SSRO met groeien!

“Je zou toch eigenlijk bijna de jeugd moeten verbieden om in een vliegtuig naar Afrika te stappen! Op deze manier vliegen ze Oostenrijk allemaal voorbij”
Dominee Wilmink over de wens om meer jeugd bij de SSRO te betrekken.Comité van aanbeveling -SSRO

Heel fijn dat u  deze website bezoekt en bekijkt, dank hiervoor. Om de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses blijvend te kunnen ondersteunen, is er een grotere achterban nodig.

Meer jeugd
De SSRO heeft helaas te maken met een vergrijzende achterban, daarnaast is de “concurrentie” van andere goede doelen zeer groot. Die doelen zijn vaak veel tastbaarder en interessanter, zeker voor de jeugd. Meehelpen met bijvoorbeeld de bouw van een school voor weeskinderen in Afrika is heel concreet bezig zijn met iets goeds en is echt hele bijzondere ervaring, dat begrijpen wij ook!

Maar heb je een klik met Oostenrijk en Zwitserland? Ga je er graag op vakantie? Vind je het net als wij belangrijk dat de mensen daar het evangelie van Jezus Christus kunnen horen?  Dan kunnen we uw en jouw betrokkenheid en inzet goed gebruiken!

Wat kan je doen?

  • Bid voor ons werk.
  • Vertel anderen waarom je het werk van de SSRO zo belangrijk vindt.
  • Meld je bij ons aan als SSRO-vrijwilliger in jouw gemeente.
  • Begin een eigen inzamelactie. Kijk hier voor tips.
  • Werf donateurs.