Doneren

Doneren | Het verschil tussen een gift en schenking

Eénmalige en/of structurele gift
Dank u wel als u de SSRO wilt steunen met uw gift.  U kunt zelf een bedrag overmaken naar rekening NL27 INGB 0000 0656 88 ten name van de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk te Hendrik Ido Ambacht.
Maar u kunt de SSRO ook machtigen om structureel een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dat kan eens per jaar, half jaarlijks, per kwartaal of per maand. De keuze is aan u. Meld u aan als donateur, vul het formulier in en klik op “Doneer!”. Een machtiging kan ook worden ingetrokken, neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Periodieke schenking
Giften aan de SSRO mag u van de belasting aftrekken, zie ANBI-verklaring. Voor het bedrag dat u mag aftrekken geldt echter een boven- en een benedengrens, beide zijn afhankelijk van uw inkomen.
Er is een manier waarbij deze boven- en benedengrens niet meer geldt. Het gaat dan om een periodieke gift of schenking. U kunt dan het gehele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Periodieke gift, wanneer is dat het geval?
Uw gift is een periodieke gift als:
– u de gift hebt laten vastleggen
– u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
– deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
– u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging; de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
– de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Schriftelijke overeenkomst
Hiervoor moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen u en, in dit geval, de SSRO. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Gebruik daarvoor het formulier Periodieke gift in geld op de site van de belastingdienst. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de SSRO. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
U kunt vervolgens ook een volmacht afgeven aan de SSRO met behulp van het formulier Betalingsvolmacht van de belastingdienst of machtig de SSRO direct door ons machtigingsformulier in te vullen.