Nalatenschap

Nalatenschap | Een legaat voor het goede doel

Af en toe ontvangt de SSRO inkomsten via een legaat of een erfenis van overleden donateurs. Daarmee is  de SSRO uiteraard erg blij.

Testament
Wilt u dat na uw overlijden uw bezittingen volgens uw eigen wensen worden verdeeld, dan moet u dit regelen in een testament. Het regelen van een testament gaat via de notaris. In uw testament kunt u op twee manieren nalaten: door het aanwijzen van een erfgenaam of door het opnemen van een legaat.

Legaat
U kunt als erfgenaam uiteraard uw familieleden aanwijzen, maar ook andere personen of instellingen. De erfgenamen krijgen hun deel van de erfenis, nadat de schulden en kosten daarvan zijn betaald.
Met een legaat zorgt u ervoor dat na uw overlijden een persoon of een goed doel een door u vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed krijgt, zoals een huis of een antieke klok.

Geen erfbelasting
De SSRO is een Algemeen Nut Beogende Instelling, zie ANBI-verklaring. Daarom hoeft er geen erfbelasting te worden afgedragen aan de fiscus. Dat betekent dat het hele bedrag dat u aan de SSRO nalaat ten goede komt aan het werk van de SSRO in Oostenrijk en Zwitserland.