Project Kerkplanting Graz

Project Kerkplanting Graz

De vraag van Graz | Kom over en help ons!

Graz | Hoofdstad van Steiermark
In het najaar van 2017 werd dominee Reinhard Mayer uit Rankweil benaderd met de vraag: “In Graz is een groep christenen die graag een eigen Bijbelgetrouwe kerk willen vormen. Kunt u bij ons komen preken, kunt u ons helpen?”
Graz (Steiermark) – Rankweil (Vorarlberg), daartussen liggen ruim 600 kilometers!
Het leek dominee Mayer een onmogelijkheid, ook omdat hij maandelijks naar Innsbruck (200km) en Bludenz reist om in de Predigtstationen voor te gaan. Toch liet de vraag van Graz hem niet los. Hij legde de situatie ook bij de SSRO neer: “God roept ons om Zijn Woord te verkondigen, wat kunnen we voor Graz betekenen? Hoe gaan we hen helpen?

In de zomer van 2019 is Pfarrer Peter Drost met zijn vrouw en vijf kinderen naar de omgeving van Graz verhuisd. Daar werd hij in oktober 2019 bevestigd als missioniari predikant met de opdracht in Graz een gemeente te stichten in het kerkverband van de ERKWB.

Kerkplanting in Graz
Graz is een grote stad met zo’n 300.000 inwoners. In het gebied rond Graz wonen nog eens zo’n 300.000 mensen. Van deze honderdduizenden mensen zijn er maar weinig die de Heere Jezus kennen en weet hebben van Zijn genade. Peter hoopt dat de nieuwe gemeente een lichtend licht mag zijn in deze stad en er door het werk van Gods Heilige Geest mensen tot geloof mogen komen.

Er is al contact met een klein groepje christenen dat graag bij de nieuwe gemeente wil horen en daaraan mee wil werken. In de eerste maanden is er gezocht naar een geschikte ruimte om elkaar te gaan ontmoeten en ook gasten te kunnen uitnodigen. In november is er een geschikte ruimte gevonden waar de groep samen kan komen. Daar is de groep in Graz erg dankbaar voor. Op de eerste bijeenkomst in dit gebouw werd gezongen uit Psalm 118 in het Duits: Gib, daß wir all erfahren mögen, wie hoch, Herr, deine Gnad erfreut!

Dat is een mooi gebed voor het begin van een nieuwe gemeente. Bidt u mee?

Geloof, gebed en geld gevraagd
Als SSRO ervaren we heel duidelijk dat ook Graz niet zomaar op ons pad is gekomen. De Heere gaat soms bijzondere wegen, waar wij de route en eindbestemming niet van weten! Daarom heeft de SSRO toegezegd, in vertrouwen op Hem, om ook het werk van kerkplanting in Graz samen met het Thuisfront Team van familie Drost te willen ondersteunen. Daarvoor is circa €74.000 per jaar nodig. Het zou mooi zijn als dat extra kan worden opgebracht, zodat ook de bestaande ondersteuning van de huidige ERKWB-gemeenten door kunnen gaan.

Helpt u mee om de Evangelieverkondiging in Graz mogelijk te maken?  Gedenk Graz en ds. Drost met zijn gezin in uw gebeden en geef wat u missen kunt. U kunt uw gift overmaken op NL34 RABO 0312 8935 07 tnv SSRO ovv “Graz”.

Of doneer direct met iDeal door op onderstaande button te klikken!

Nodig per jaar: € 74.000

Stand per 1 april 2024: € 12.618

Looptijd project: december 2023 t/m december 2027