Project Kerkplanting Graz

Project Kerkplanting Graz

De vraag van Graz | Kom over en help ons!

Graz | Hoofdstad van Steiermark
In het najaar van 2017 werd dominee Reinhard Mayer uit Rankweil benaderd met de vraag: “In Graz is een groep christenen die graag een eigen Bijbelgetrouwe kerk willen vormen. Kunt u bij ons komen preken, kunt u ons helpen?”
Graz (Steiermark) – Rankweil (Vorarlberg), daartussen liggen ruim 600 kilometers!
Het leek dominee Mayer een onmogelijkheid, ook omdat hij maandelijks naar Innsbruck (200km) en Bludenz reist om in de Predigtstationen voor te gaan. Toch liet de vraag van Graz hem niet los. Hij legde de situatie ook bij de SSRO neer: “God roept ons om Zijn Woord te verkondigen, wat kunnen we voor Graz betekenen? Hoe gaan we hen helpen?

Een predikant voor Graz
In het eerste half jaar van 2018 zijn er contacten ontstaan met Peter Drost, predikant van  Delfzijl. De gemeente van Rankweil heeft hem daarop beroepen om in Graz een gemeente te stichten. Peter en Francien Drost geloven dat God hen hiermee naar Oostenrijk heeft geroepen om daar in Zijn Koninkrijk te werken. Ze hopen in de zomer van 2019 met hun vijf kinderen in de leeftijd van 2-14 jaar naar Graz te verhuizen. Tot die tijd blijft Peter als predikant aan Delfzijl verbonden. Maar ondertussen moeten ook de nodige voorbereidingen getroffen worden. Zo is er nog meer financiële steun nodig om hun werk daar mogelijk te maken.

Misschien kan er iets bij jou in de kerk georganiseerd worden in het kader van de SSRO en het werk in Graz. Dan kun je denken aan een zangavond, orgelconcert, sing-in, maar ook een presentatie op een gemeentevergadering, verenigingsavond of zelfs een hele kerkdienst in het teken van de Reformatie in Oostenrijk behoort tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Geloof, gebed en geld gevraagd
Als SSRO ervaren we heel duidelijk dat ook Graz niet zomaar op ons pad is gekomen. De Heere gaat soms bijzondere wegen, waar wij de route en eindbestemming niet van weten! Daarom heeft de SSRO toegezegd, in vertrouwen op Hem, om ook het werk van kerkplanting in Graz samen met het Thuisfront Team van familie Drost te willen ondersteunen. Daarvoor is circa €74.000 per jaar nodig. Het zou mooi zijn als dat extra kan worden opgebracht, zodat ook de bestaande ondersteuning van de huidige ERKWB-gemeenten door kunnen gaan.

Helpt u mee om de Evangelieverkondiging in Graz mogelijk te maken?  Gedenk Graz en ds. Drost met zijn gezin in uw gebeden en geef wat u missen kunt. U kunt uw gift overmaken op NL34 RABO 0312 8935 07 tnv SSRO ovv “Graz”.

Of doneer direct met iDeal door op onderstaande button te klikken!

Nodig per jaar: € 74.000

Reeds behaald voor 2019: € 70.115 (laatst bijgewerkt op 7 november 2019)

Looptijd project: juni 2019 t/m juni 2023