Project Kerkplanting Innsbruck

Project Kerkplanting Innsbruck

Predigtstation Innsbruck | Het kerkelijk opbouwwerk is begonnen!

Innsbruck | Hoofdstad van Tirol
Het begon in het najaar van 2015 met een gezin met volwassen kinderen en 8 mopshonden in een keuken ergens in Innsbruck. Reinhard Mayer, predikant te Rankweil, werd naar dit gezin geroepen om daar gereformeerde erediensten te beleggen. Vanaf dit moment reed Reinhard maandelijks naar Innsbruck, zo’n anderhalf uur met de auto, om er te preken. Een Predigtstation was geboren en het verlangen om naar verloop van tijd een gemeente te stichten in Innsbruck.

Missionair predikant |Tegenslag en hoop!

Naar verloop van tijd is Klaas Rozema (Nederlander) op het pad van de ERKWB gekomen. En in het bijzonder op die van de weg naar Innsbruck. Zondag 14 oktober 2018 is Klaas in de gemeente van Rankweil bevestigd als predikant van de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses. Als missionair predikant/gemeentestichter is hij door de ERKWB-Rankweil uitgezonden naar Innsbruck. Een prachtige stad, gelegen tussen de bergen, in een rooms-katholieke omgeving met veel kerken… lege kerken. Veel Oostenrijkers kennen God de Vader en Jezus Christus helaas niet!

Gemeentestichtprojecten verlopen vaak moeizaam en niet zonder tegenslagen. Zo ook in Innsbruck. Doordat een deel van het gezin is verhuisd, één persoon zich heeft onttrokken en een paar wat aan de rand staan, ziet de situatie er nu anders uit dan in 2015. Daarom zijn er op dit moment geen erediensten in de ERKWB-Innsbruck.

Is daarmee de hoop weg? Ds. Rozema:

“Zeker niet! Oostenrijk is zendingsgebied en ik voel mij nog steeds geroepen. Hoe God de boel precies leidt weet ik niet, maar Hij is goed! Ik woon nu een paar maanden in Innsbruck en zie genoeg mogelijkheden om voor Gods koninkrijk aan de slag te zijn. Ik doe mijn best en wacht totdat God deuren opent. Bij gemeentestichting is geduld nodig en zeker in Oostenrijk.

Op dit moment heeft God al veel mooie en opbouwende contacten gegeven met vooral medegelovigen uit andere kleine gemeenten in de stad. En de kans is aanwezig dat een Nederlands gezin naar Innsbruck verhuist om mee te helpen. Ik hoop het zeer, omdat ik graag in een team wil werken!

Het is mij extra duidelijk geworden hoe hard het nodig is dat het evangelie hier verspreid wordt. Er is hier veel geestelijke armoede! Dat ik hier nu begin met minder schaapjes dan in eerste instantie gedacht vind ik jammer, maar het demotiveert mij zeker niet. Jezus Christus leeft en Hij is Koning en Heer. Ik zie Hem nu al op verschillende manieren aan het werk in deze stad en ik heb grote hoop dat Hij, ondanks de tegenslagen, hier mooie dingen wil doen voor Gods koninkrijk!”

Geloof, gebed en geld gevraagd
De SSRO heeft toegezegd de kerkplanting in Innsbruck voor 66% mee te ondersteunen voor een periode van 4 jaar. Voor ons als stichting is dit best spannend, omdat we helaas te maken hebben met een vergrijzend donateursbestand en daardoor minder zeker zijn van voldoende inkomsten. We willen de komende 4 jaren, in samenwerking met de thuisfrontcommissie van Klaas, circa € 55.000 aan extra inkomsten zien te werven om de Evangelieverkondiging in Innsbruck mogelijk te maken.

Want we geloven dat dit project niet voor niets op ons pad geplaatst is. Er is een geestelijke honger naar Gods Woord in de Alpen! Daarom mogen wij vertrouwen op Hem, die in alles zal voorzien en willen wij de kerkplanting in Innsbruck van harte ondersteunen en bij u/jullie aanbevelen.

Helpt u mee met de opbouw van een ERKWB-gemeente in Innsbruck? Gedenk Innsbruck  en Klaas Rozema in uw gebeden en geef wat u missen kunt. U kunt uw gift overmaken op NL34 RABO 0312 8935 07 tnv SSRO- ovv “Innsbruck”.

Of doneer direct met iDeal door op onderstaande button te klikken!

Nodig per jaar: € 58.600

Behaald in 2020: € 36.324
Reeds behaald in 2021: € 0

Looptijd project: 1 oktober 2018 t/m 30 september 2022