Wat we doen

De ERKWB ondersteunen | Hoe doen we dat?

De SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. Een prachtige kernachtige volzin, maar wat betekent dat in de praktijk?

Het antwoord is ook kort en krachtig: Contacten leggen en onderhouden!

 

 

Contact met donateurs

Om de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses financieel te kunnen helpen is de SSRO afhankelijk van giften. Donateurs zijn dan ook voor ons heel belangrijk en wij betrekken hen graag bij het werk van de stichting. Via het kwartaalblad Oostenrijk Bulletin en berichtgeving op de website en social media informeren wij hen regelmatig over onze bezigheden en ontwikkelingen in Oostenrijk, Zwitserland en Nederland.

Contact met de gereformeerde gezindte

Om voldoende giften te blijven ontvangen is het ook noodzakelijk om een goed netwerk te hebben. De SSRO is daarom intensief bezig met het vormen van een netwerk binnen de gereformeerde gezindte om zo de naamsbekendheid te vergroten. De uitbreiding van het Comité van Aanbeveling met leden uit de Hervormde – en Christelijk Gereformeerde Kerken is één van de stappen.

Ontmoetingsdagen

Eenmaal per jaar organiseren we voor de Oostenrijk Commissies (OC) van de contactgemeenten en het Comité van Aanbeveling een gezamenlijke ontmoetingsdag. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld om de kerken in Oostenrijk en Zwitserland nog beter te kunnen ondersteunen.  Deze dag staat in het teken van onderlinge verbondenheid met de broeders en zusters in de Alpen.

Nieuwe contacten door voorlichting

Bestuursleden van de SSRO wonen verspreid over Nederland en kunnen zo door het hele land eenvoudig gehoor geven aan een uitnodiging om als gastspreker of met een stand aanwezig te zijn op een gemeente- en/of verenigingsavond of bondsdag. Lees meer…

Oostenrijk Beraad (NIEUW)

Als kleine stichting moet je tegenwoordig samenwerken om je doelen te kunnen halen. De SSRO is de samenwerking gaan zoeken met diverse gelijk gestemde organisaties en personen. Denk hierbij aan  stichting In de Rechte Straat en Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Daarom heeft de stichting het Oostenrijk Beraad opgericht. Met elkaar vormen we een groep mensen die de volgende begrippen met elkaar delen en van harte onderschrijven: missie en evangelisatie, kerkplanting in Duits-talige gebieden en Reformatie. Het streven is om jaarlijks een bij elkaar te komen.

Werkbezoeken aan de ERKWB

Ieder jaar brengt een afvaardiging van de SSRO een werkbezoek aan één van de ERKWB gemeenten. Tijdens zo’n bezoek staan ontmoeting en evaluatie centraal. Het bijwonen op zondag van de Gottesdienst en zo één met de gemeente zijn is het belangrijkste onderdeel van een werkbezoek.
Er wordt geprobeerd om de reis- en verblijfskosten zo laag mogelijk te houden, de eventuele kosten voor eten en drinken zijn voor eigen rekening van de bestuursleden, zodat er zo min mogelijk kosten in rekening worden gebracht.

ERKWB Synode

De SSRO ontvangt jaarlijks een uitnodiging voor het bijwonen als toehoorder van de ERKWB Synode. Ook dit is altijd een mooi moment van ontmoeting en contact, zeker omdat tijdens de synode alle predikanten met een gedeelte van hun kerkenraad hierbij aanwezig zijn. De SSRO heeft geen stem in deze synode, maar is als gast en toehoorder aanwezig.