Kerkblad Nieuws

Gepubliceerde artikelen in kerkbladen 2024

Om in contact te blijven met  de meelevende kerken in Nederland, sturen we hen regelmatig nieuws over de ERKWB. Onderstaande artikelen zijn dit jaar verschenen in kerkbladen van o.a. de DGK, NGK, GKN, CGK, GG, HHK en PKN-GB.

  • Twee jaar missiewerk in Neuhofen; ds. Wilmink ziet zegen.

    In maart 2022 werd ds. Jan Berend Wilmink bevestigd als predikant van de Evangelisch Reformierte Kirche van Neuhofen. Jarenlang was deze kleine gemeente vakant geweest. Men was trouw in het bezoeken van de kerkdiensten en de bijbelstudie. Maar nieuwe aanwas was er nauwelijks. Met de komst van een eigen predikant is er nieuw elan ontstaan. Dominee Wilmink is in Kematen gaan wonen, een dorp verderop. Zijn huisbaas is de oud-burgemeester van dat dorp. Hij en zijn vrouw waren bij de intrede aanwezig en ze onderhouden nog steeds goede contacten.
    Lees verder…