Ik ben dankbaar om groei en blijdschap te zien

Ik ben dankbaar om groei en blijdschap te zien

Christina Grimmon is betrokken bij Stichting Steun Reformatie Oostenrijk, een stichting die zich inzet voor diverse gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. De SSRO en Stichting IRS werken samen om het kerkplantingswerk van ds. Peter Drost in Graz op verschillende wijzen te ondersteunen. Voor dit artikel spreken we met Christina om te horen hoe het werk in Oostenrijk er voorstaat.

Visitatie

Een tijdje geleden bezocht een kleine delegatie van de SSRO, waaronder Christina Grimmon, de ERKWB gemeente te Rankweil, de gemeente die ds. Peter Drost uitgezonden heeft naar Graz. “Peter heeft er nu drie-en-een-half jaar opzitten. Het bezoek was een moment om te evalueren. We hebben samen met de kerkenraad teruggekeken en vooruitgeblikt hoe Peter de komende vier jaar gaat invullen.”

Terugblik

Christina deelt graag enkele hoogtepunten uit de afgelopen tijd: “Het was heel mooi om te zien wat er in Rankweil na corona weer opgepakt is. Er zijn wat mensen uit de gemeente vertrokken, maar ook bijgekomen. Evangelisatiebijeenkomsten, waar mensen van buiten de gemeente worden uitgenodigd om naar een bepaald thema te luisteren, worden weer georganiseerd. Er worden dan vooral mensen uit de eigen kennissenkring uitgenodigd, het gaat voornamelijk om persoonlijke contacten. Dan bereik je mensen.” Grimmon vertelt dat ds. Peter Drost in Graz, tegen de verwachting in, de kerkplanting niet met 50 geïnteresseerden begon, maar helemaal vanaf nul moest starten. “Peter heeft zich vooral ingezet om contacten te leggen. In coronatijd hebben ze de kleine gemeente die ze nu hebben kunnen opbouwen.”

Samenwerken

Samen trekken SSRO en IRS op om het kerkplantingswerk in Graz mogelijk te maken. Zo draagt de SSRO bij om het traktement van ds. Peter Drost te financieren, Stichting IRS neemt de kosten van de kerkzaal voor haar rekening. De partnergemeente van Graz, de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer, heeft meegeholpen aan de inrichting van de kerkzaal, zoals de aanschaf van een orgel en een lessenaar. Wat Christina Grimmon heeft gezien tijdens het bezoek, stemt haar dankbaar: “Ik voel enorm de verbondenheid met Oostenrijk, voor mij is het zo geweldig om te weten en te zien dat er kerken zijn op gereformeerde grondslag. Ik ben dankbaar om groei en blijdschap te zien. Dat is mooi om mee te maken. Om als Oostenrijkse daar te zijn is voor mij een klein cadeautje.”

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Stichting IRS en met toestemming overgenomen.

Next Post Previous Post

Comments are closed.