Kerken in Nederland

Wie we zijn | Bestuur | Statuten | ERKWB | Links

De SSRO is een geheel zelfstandige rechtspersoon, die geen formele banden heeft met een kerkgenootschap. De wortels van de stichting liggen in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Naast de GKv zijn er contacten met Hervormde gemeenten, HHK en CGK.

De SSRO wisselt informatie uit met de Nederlandse contactgemeenten, die de Oostenrijkse en Zwitserse gemeenten geestelijk ondersteunen bij het kerk-zijn en het kerkelijk opbouwwerk. Waar nodig stemmen we zaken met hen af.

Comments are closed.