Lees hier het volledige artikel van de familie Quint

Lees hier het volledige artikel van de familie Quint

Sachsenburg, augustus 2015

En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;…..roept Zijn naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken, Jesaja 12

Deze woorden hebben ons bemoedigd in de keuze om met ons gezin naar Oostenrijk te gaan. Inmiddels wonen we vier jaar in een oude boerderij waaronder twee appartementen worden verhuurd. Het hele jaar door ontvangen we gasten. Altijd weer fijn om mensen mee te laten genieten van alles wat we elke dag om ons heen hebben. Bergen, water, de rust in de natuur, de jaargetijden spelen daar zeker een belangrijke rol in.
Onder Zijn leiding en in de wetenschap dat we iets uit te dragen hebben in de wereld, voelden we ons vrij om te gaan. Als we de afgelopen jaren terug kijken dan mogen we op verschillende manieren zien dat God overal is….ja, op bergen en in dalen, overal is God………Wat groot !
We zijn een gezin, net als ieder ander en toch hebben we in alle eenvoud door middel van ons gezinsleven een roeping, en een opdracht. Zijn daden bekend maken….dat kan door ons uiterlijk, door onderscheiden keuzes die we maken in ons dagelijks leven, door gesprekken. Inmiddels hebben we veel mensen mogen ontmoeten, verbonden door Christus uit zoveel verschillende landen. En allemaal datzelfde gemeen, het geloof in de Heere Jezus Christus. Op verschillende manieren hebben we bij jong en oud mogen ervaren dat God overal werkt ! Wat heerlijk om dan dikwijls, als wij het niet verwachten, bemoedigd te worden door een gesprek, een gebed, of post, of een bezoek. Dingen die we ons van te voren niet hebben kunnen realiseren.
Zo mochten we in het eerste jaar kennis maken met een bezoek van Dr. Curto uit Amerika.
Het was een bijzonder bezoek, en een nieuwe ervaring voor ons. Ondanks drie talen, van Nederlands, Engels en Duits door elkaar begrepen we elkaar, en mochten we hetzelfde ervaren, de noodzaak in dit leven om verlost te worden van onze zonde, maar ook de ervaring samen te mogen delen ín de verlossing, door Christus, en ook het verlangen om dat aan onze naaste uit te dragen. Inmiddels mocht het bezoek van Dr. Curto zich in de afgelopen zomer verdiepen. Hij was een paar dagen bij ons op bezoek, en samen met onze gasten hadden we een eenvoudige maar waardevolle Gottesdienst onder de appelboom in onze tuin.. …Mij is gegeven alle macht, in de Hemel en op de aarde., Gaat dan henen, onderwijst al de volken……..En ziet, ik ben met ulieden, al de dagen tot de voleinding der wereld, Amen. Matheus 28:18/20 Wat een woorden, wat een bemoediging. Ook wij hebben bemoediging nodig in ons dagelijks leven, ook wij moeten door Zijn hand vastgehouden worden, anders gaan we onze eigen weg…en zijn we dan verdwaald, of denken we; …hoe zal hier ooit een gemeente komen, of, hoe kunnen we mensen bereiken met Gods woord…..Hij sprak zulke troostrijke woorden met een belofte. Ja, en dan is het bijzonder om de gemeenschap der Heiligen te mogen ervaren met anderen die je eigenlijk helemaal niet kent, en toch als broeders en zusters ervaart. We hebben met ons gezin, Dr. Curto wat van de omgeving laten zien, en zijn heerlijk bij de Weissensee geweest. We hebben genoten van het prachtige weer, en de veelzeggende natuur. Na de preek op zondag is Dr. Curto weer teruggegaan naar de gemeente van Rankweil om zijn reis etc. weer te vervolgen. En wij? Wij hebben in de zomer altijd veel te doen met huis, tuin en keuken en onze gasten, en we kijken natuurlijk uit naar D.V. 6 September waarop onze eigen gemeente van Neuhofen hopen te komen. Dat is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie geworden sinds dat Juda gedoopt is. We hopen, binnen onze mogelijkheden, mensen van onze omgeving te bereiken en uit te nodigen om ook te komen. Raynhard Maier hoopt dan weer bij ons voor te gaan. We kijken er allemaal weer naar uit, omdat ook op zo´n dag even heerlijk bijgepraat kan worden en er tijd is voor de kinderen om fijn met elkaar te spelen. We hadden in het begin het optimistische voornemen 1 keer in de 6 weken naar Neuhofen te gaan, dat is helaas niet haalbaar, maar ondanks dat weten we ons zeer met elkaar verbonden, zeker in het gebed. Wanneer we kunnen, gaan we graag naar Neuhofen, maar we zijn ook blij dat we bij ons in de buurt een gemeente gevonden hebben waar we ons ook thuis voelen, en op zondag de dienst bezoeken. Dat is ook voor de kinderen en de invulling van de zondag belangrijk.

Als laatste lichtpuntje waar we mee afsluiten is, dat we als gezin in blijde verwachting zijn, en zo God het wil we in Februari ons achtste kindje hopen te krijgen.

Ontvang onze hartelijke groet in Christus verbonden,
Arjo, Gerdien en kinderen Quint
www.sachserhof.com – facebook; Sachserhof, Quint/Randewijk

Next Post Previous Post

Comments are closed.