Op 23 september zijn het nieuwe Oostenrijk Bulletin en de nieuwe digitale Nieuwsbrief verschenen

Capelle aan den IJssel, september 2017

Geachte broeder/zuster,

Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar in Nederland de Reformatie herdacht wordt, 500 jaar geleden gestart in Wittenberg door Luther met zijn 95 stellingen.
Ook in Zwitserland en in Oostenrijk wordt dit herdacht. Ook hier vond de Reformatie destijds een goede ingang. Alle ERKWB-gemeenten besteden hier binnen en buiten de gemeente aandacht aan.
U leest in dit Oostenrijk Bulletin over de voedingsbodem voor de Reformatie, over de (beperkte) doorwerking, over de vervolging die heeft plaatsgevonden en over de betekenis van de 95 stellingen voor vandaag.
Zij (en wij) zijn dankbaar dat de leer van de Reformatie ook in deze landen nog steeds mag klinken.
Uw steun in gebed en financiën heeft dit mede mogelijk gemaakt en wordt ook nu gevraagd.

Toen het vorige Oostenrijk Bulletin al bij de drukker lag, bereikte ons het bericht dat Anne Petter was overleden. Anne was één van de initiatiefnemers van de SSRO. Hij heeft veel betekend voor het werk in Oostenrijk en Zwitserland. We zijn de Here dankbaar voor wat Hij in Anne gegeven heeft.
In dit bulletin vind u een ‘In memoriam’, geschreven door de oud-bestuursleden Jan Krol en Jan Los.

Namens het bestuur van de SSRO,
Herman Offereins

Posted in ERKWB | Leave a comment

In memoriam Anne Petter

Op 29 mei 2017 is onze vriend Anne Petter op de leeftijd van 74 jaar in Màlyinka (Hongarije) zeer plotseling door zijn Heer en Heiland tot Zich genomen. Anne kwam al vanaf de zestiger jaren in Hongarije om predikanten en gemeenten daar, achter het toen nog bestaande IJzeren Gordijn,te ondersteunen. Hij had er vele vrienden en zo werd Hongarije min of meer zijn tweede vaderland waar hij graag kwam en ook zijn vakanties doorbracht.

Medio tachtiger jaren, onderweg naar Hongarije’, legde Anne na een tip van professor Jochem Douma aan in Neuhofen waar hij kennis maakte met een Oostenrijkse predikant,die het plan had om in Oostenrijk een gereformeerde kerkte stichten. Zonder hulp van elders zou dat niet lukken en daarom richtte Anne, samen met enkele anderen, de SSRO op. Zo ontstond de Evangelisch Reformierte Kirche te Neuhofena/d Krems. Er zijn vervolgens prachtige ontwikkelingen geweest, die tot nu toe geleid hebben tot vijf ERKWB-gemeenten. Met tegenslagen,die het werk ook gekend heeft, kon de optimistische Anne lastig omgaan. Met zijn rotsvaste geloof in de Heer wist hij dat uiteindelijk het plan van zijn Zender het zou winnen.Dat wist hij ook voor zijn eigen leven. In de mooie maar ook in de soms moeilijke persoonlijke momenten.We hebben Anne leren kennen als een door en door betrouwbare vriend met een voorbeeldig vertrouwen in zijn Heer.

Een vriend die altijd klaar stond voor de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland. Een vriend voor wie geen moeite te groot was als hij de HERE daarmee kon dienen .In 2005 nam Anne, na 20 jaar als secretaris betrokken te zijn geweest bij het werk van de SSRO, afscheid.In het Oostenrijk bulletin van destijds liet hij blijken dat dit afscheid hem raakte. Maar Anne schreef er bij: “Tenslotte ben ik niet onmisbaar, maar de zegen van onze hemelse Vader hebben we wel hard nodig. Het gaat om de verbreiding van Zijn Naam en de groei van Zijn Koninkrijk”.Op 10 juni j.l. is Anne in zijn woonplaats Dalfsen begraven. Een vriend is van ons heengegaan. We weten hem geborgen bij zijn Hemelse Vader die hij altijd met volle inzet heeft willen dienen, ook in het werk van de SSRO dat zijn hart had.

Mede namens het huidige bestuur, zijn vrienden,Jan Krol en Jan Los oud- voorzitter en oud-penningmeester SSRO

Posted in ERKWB | Leave a comment

500 jaar Reformatie wordt herdacht in Zwitserland. In zowel Winterthur (28 oktober 2017) als Bazel (4 november 2017) wordt een bijeenkomst georganiseerd…….

De twee Zwitserse gemeenten van de ERKWB, Bazel en Winterthur organiseren elk een zgn. ‘Vortragtag’ over de Reformatie. Ze hopen en bidden dat op deze manier de ware grond van het christelijk geloof bij nog veel mensen onder de aandacht komt.

Op elke dag worden drie voordrachten gehouden. Op de eerste dag gaan die over het eerste deel van 95 stellingen. Op de andere dag gaat het over het tweede deel.

Zie voor het volledige programma reformationstage.erkwb.ch

Posted in ERKWB | Leave a comment

Kort bericht uit Rankweil in ‘Bericht aan de contactgemeente’

http://www.ssro.nl/bericht-aan-de-contactgemeente-2

Posted in ERKWB | Leave a comment

Op 24 juni zijn het ‘zomernummer’ van Oostenrijk Bulletin en van de Nieuwsbrief weer verschenen.

Barendrecht, juni 2017

Geachte broeders en zusters,

Tot onze verwondering mogen we steeds ervaren dat Gods plan voor de Alpenlanden doorgaat, ondanks tegenstand, kerkverlating en afnemend donateurs bestand!

Terugkerende bezoekers werden verwelkomd, er werd een doopdienst gehouden en student Rozema voelt dat God hem roept tot Zijn dienst in Oostenrijk. Ook mocht het bestuur een legaat ontvangen wat te zijner tijd gebruikt kan worden voor gemeentestichting. Al deze zegeningen maken ons dankbaar!

Houdt u van borduren? Enkele dames uit Nederland borduren voor de Frauenkreis in Rankweil. Deze handwerken zullen worden verkocht op de kerstmarkten. De opbrengst is uiteraard voor de ERKWB. Lijkt het u wat om ook mee te borduren? Stuur een mail naar info@ssro.nl t.a.v. Christina.

De SSRO richt zich op de toekomst. Hoe werven we nieuwe donateurs? Hoe maken we de SSRO en de ERKWB bekend bij een groter publiek? Denkt u met ons mee? Suggesties zijn zeker welkom!

De zomervakantie staat binnenkort voor de deur. Een periode van rust en ontspanning. Wij wensen u een goede vakantie toe. Als u in de buurt van één van de ERKWB-kerken verblijft, dan bent u van harte welkom tijdens de erediensten.

Hartelijke groet namens de SSRO,

Petra Kraaijeveld-Stehouwer

Posted in ERKWB | Leave a comment

Bezoek aan synode ERKWB. Donderdag 11 mei zijn Annelies en Christina namens het bestuur van de SSRO samen met ……

Donderdag 11 mei zijn Annelies en Christina namens het bestuur van de SSRO samen met theologiestudent Klaas Rozema (van hem heeft u in het laatste Oostenrijk Bulletin kunnen lezen https://www.ssro.nl/archief ) afgereisd naar Oostenrijk. Zij waren als hoorders bij de synode van de ERKWB (Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses) in Kremsmünster aanwezig.

Het was fijn om te zien met hoeveel zorg de broeders leiding geven aan de kerk in Oostenrijk en Zwitserland. Buiten de synode was genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en de onderlinge contacten aan te halen.
Voor ons bestuursleden was zelfs nog tijd om het klooster van Kremsmünster te bezoeken. Bij het zien van zoveel pracht en praal is het zeker te begrijpen dat reformatie van de kerk nodig was. Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij opnieuw het zuivere Evangelie in de Alpenlanden laat klinken.

Posted in ERKWB | Leave a comment

Het eerste nummer van 2017 van het Oostenrijk Bulletin of van de digitale Nieuwsbrief is op 1 april bezorgd!

God is trouw. Geweldig dat ook dit eerste Oostenrijk Bulletin in 2017 zo kan openen. We zien dat natuurlijk al gauw in de buitengewone dingen die we mee maken, maar we moeten er toch zeker oog voor houden dat zijn trouw ook, of misschien nog wel meer, blijkt in het gewone.

Zo leest u over de visa-toekenning aan de familie Hunter en over de groei-‘problemen’ in Wenen. Daarna wordt verteld over het gewone en buitengewone van de stage van theologiestudent Klaas Rozema in Rankweil. In Neuhofen gaat het gemeente-zijn ‘gewoon’ door; tegelijk worden ze voor een onverwachte vraag gesteld. Voorafgaand aan het bijzondere gesprek met Nicole en Severin in Bazel, leest u nog over de aanpak in Winterthur om te preken over hele bijbelboeken.

Zoals u ziet gaat het werk in Gods koninkrijk in Oostenrijk en Zwitserland ook in 2017 door. De Here geeft groei en Hij geeft ook perspectief op nieuwe mogelijkheden. Ook nu weer vragen we u, namens onze broeders en zusters daar om steun. Mogen ze zich gesteund weten door uw gebed? En als het mogelijk is ook door uw gift?

Namens het bestuur,

Herman Offereins

Posted in ERKWB | Leave a comment

Goed nieuws: Op 30 januari kregen de Hunters bericht dat hun visa-aanvragen zijn goedgekeurd! Op 6 februari kunnen ze de visa ophalen.

Ter herinnering, de hele periode van 10 jaar dat we mochten wonen en werken in Wenen was op basis van onze studenten-visums, tot we plotseling eind 2016 werden geïnformeerd dat dit vanaf 2017 niet meer mogelijk was en het ook onzeker was of we wel een verblijfsvergunning zouden kunnen krijgen. Daarom stonden we eind december een week lang buiten in de rij voor een ander type visum. Wetende dat een quotum was van slechts 130 stuks.

Toen we op 2 januari aankwamen in het kantoor waar we onze aanvragen konden indienen, kregen we te horen dat we onze vingerafdrukken niet konden achterlaten, omdat onze studenten- visums nog steeds in behandeling waren. Vreemd!

Dus vorige week namen we contact op met de contactpersoon die over de studenten-visums gaat en vertelde haar dat we onze vingerafdrukken van deze visums nodig hadden om de juiste visums te kunnen aanvragen. Zij vertelde ons echter dat dat niet mogelijk was, omdat men onze nieuwe visum-aanvraag in behandeling had genomen!

En al in de war? Wij ook!

We wisten niet of dit goed nieuws betekende (dat de visums die we wilden zouden worden goedgekeurd) of slecht nieuws (dat ze niet zijn goedgekeurd, en dat we nu geen back-up plan hebben, omdat de studenten visums waren geannuleerd ).

Dus daarom gingen we terug naar het visumkantoor waar we 24/7 in de rij gewacht hadden, en ze namen deze keer niet alleen onze vingerafdrukken af, maar men vertelde ons ook dat onze visums zijn goedgekeurd! Ook gaf men ons een gedrukte uitnodiging mee om ze de volgende week te kunnen ophalen! Het is onnodig om te zeggen dat we dolblij zijn en voelen dat er is een grote last van onze schouders is gevallen! Maar we voelen ons pas zeker als we op maandag 6 februari daadwerkelijk onze visums in handen hebben!

Laten we met elkaar God prijzen voor zijn trouw en hem nogmaals bidden dat alles goed zal gaan wanneer we maandag 6 februari onze visums mogen ophalen.

Dank dat u met en voor ons hebt gebeden tijdens deze bijzondere, soms waanzinnige tijd!

Brad & Stacey

Posted in ERKWB | Leave a comment

Er is een nieuw ‘Bericht aan de contactgemeente’ van Rankweil aan Krimpen aan den IJssel

http://www.ssro.nl/bericht-aan-de-contactgemeente-2

Posted in ERKWB | Leave a comment

Update uit Wenen over de visumaanvraag van de Hunters

Na 7 dagen en nachten buiten in de kou, is ons verblijf in de visa-rij eindelijk voorbij. Het was een periode vol dramatiek, het vroeg veel geloofskracht en nu is er een nieuwe periode van wachten aangebroken. We hadden hulp van meer dan 60 vrienden die in een soort ploegendienst van steeds 3 uur de wacht hielden. Dankbaar zijn we ook dat de moeder van Stacey bij ons op bezoek was, daardoor hebben wij samen als één familie deze ervaring mogen doorstaan.
Het was echt net alsof we deelnamen aan een overlevingsspel, waar mensen elkaar te slim af moeten zijn en elkaar moeten uitschakelen. Er zijn geen officiële regels voor alles wat er buiten het overheidsgebouw gebeurt. Vergelijk het met een soort vrijstaat. Er geldt maar één ding: Zorgen dat je op 2 januari klokslag 8 uur in de morgen één van de 130 aanvragers bent, maakt niet uit hoe. Wij sloten een soort bondgenootschap met 8 Chinezen en 14 Koreanen die ook vanaf 26 December voor en direct achter ons in de rij stonden. Ik begon mijn geloof in Christus te delen met de leider van de groep Chinezen die zichzelf een atheïst noemde en de Engelse taal geleerd had van Canadese zendelingen in China. Veel van de Koreanen zijn gelovigen en het was een vreugde om met hen van gedachten te wisselen. Verder was er ook een groep Oostenrijkse rugbyspelers die werkten voor een schimmige advocaat, die zelf weer Russische miljonairs vertegenwoordigde. De Rugbyspelers waren ogenschijnlijk aanwezig om de orde te bewaren en mensen te “helpen” om hun plaats in de rij te bewaken. Ook was er een schimmige Iraanse advocaat met meer dan 30 aanvragen op zak die steeds maar een paar uur per dag aanwezig was en vaak smoesde met visa-officials. Verder bevonden zich nog een groep met mensen uit Ukraine, Kosovo en Albanië, die verschillende soorten visums moesten aanvragen.

Na de tweede nacht kwamen politieagenten langs die ons sommeerden onze tent af te breken, vanaf die tijd sliepen wij en ons team in onze campingstoelen. Er gingen steeds een paar verschillende intekenlijsten door de rij met een nummeringssysteem wat geprint was op uitnodigingskaarten voor een kinderfeestje! ( Zie foto’s) Onze nummers buiten waren 11-16; 5 Hunters en 1 Mexicaanse zendeling die bij ons was. We hoopten dat we niet zouden worden overrompeld en buitenspel gezet zouden worden door anderen. Het was net een spel, het had ook heel leuk kunnen zijn, ware het niet dat het levensecht was en onze toekomst in dit land er vanaf hangt. Al met al was het een behoorlijke stressvolle periode.
Gedurende de week werden we door vrienden voorzien van voedsel, warme dranken en vierden we Oud & Nieuw met diverse vrienden en maakten er het beste van. Onze gehele familie bracht de laatste nacht, gezeten in en rond de auto, van 18.00 ’s avonds t/m 8.00 ’s morgens met ons door in een temperatuur van -6! Op 2 januari om 5.45 zei het rugbyteam dat wij allemaal in de rij moesten staan, netjes 2 aan 2, zoals kleine kinderen. Dat deden wij netjes anderhalf uur lang totdat de deuren van het kantoor geopend werden. Het was zo koud dat onze tenen gevoelloos werden. Toen we eenmaal binnen in de rij stonden waren daar opeens 4 advocaten, inclusief de “rugby-advocaat” die 20 plaatsen achter ons stond, die samen op de één of andere “handige” manier voordrongen! Wij protesteerden hier openlijk tegen bij de officials en filmden het hele voorval, maar helaas vonden we geen gehoor en werd er niets tegen gedaan. We kregen nieuwe nummers toegewezen: 27-32, maar toen zagen we voor onze ogen het aantal advocaten veranderen in een paar dozijn aanvragen! Dat gebeurde echt vlak voor onze neus, we waren overrompeld en hielden er een nare bijsmaak aan over. Ondanks alles wat er is gebeurd zijn we nog steeds optimistisch over het feit dat we onze visums zouden moeten kunnen krijgen. Maar veel mensen achter ons in de rij, die net als wij dagen en nachten buiten hebben gewacht, zullen geen visum krijgen vanwege de corruptie van de visa-advocaten.

Dankzij deze beproeving hebben we een paar positieve lessen geleerd:
1. We bezitten een paar serieuze toegewijde vrienden in Wenen die zich voor ons opofferden en uren met en voor ons in de kou hebben gestaan.
2. Over de hele wereld hebben we trouwe vrienden die de hele week dagelijks voor ons hebben gebeden.
3. We hebben diep respect en nog meer compassie gekregen voor de daklozen, vluchtelingen, mensen die onrecht worden aangedaan. We hebben een klein beetje mogen ervaren van wat zo veel anderen iedere dag moeten meemaken.
4. We ontwikkelden een behoorlijke hoeveelheid veerkracht en leerden op elkaar te vertrouwen.
5. We leerden nogmaals dat Gods kracht volmaakt wordt in onze zwakheden.

Blijft u alstublieft voor ons bidden totdat onze aanvragen zullen zijn aangenomen. We verwachten niet later dan midden februari bericht te krijgen, maar anderen die ook voor dit soort aanvraag hebben moeten wachten, kregen niet eens antwoord na 6 maanden!

Bidt ook voor de mensen die we in de rij hebben ontmoet, dat God het zaad wat gepland is tot groei mag brengen en mensen tot Hem brengt.
En bidt dat de quota voor een verblijfsvergunning sterk mag toenemen in de toekomst. Dat zou het voor zendelingen veel makkelijker maken om visums te kunnen verkrijgen. Bovenal zou het de winst van de corrupte advocaten tenietdoen als het aanbod van visums groter is dan de vraag!

Nogmaals hartelijk dank dat u ons opdroeg in uw gebeden tijdens deze afgelopen week en voor het feit dat u wilt blijven bidden. In Christus verbonden,

Brad and Stacey

Posted in ERKWB | Leave a comment