New City Wien groeit! Hulppredikant gevraagd.

Achter de schermen is de SSRO weer druk bezig met het verzamelen van copy voor het aankomende Oostenrijk Bulletin. De ERKWB-gemeente New City Wien  stuurde ons hun copy dit keer vergezeld van een vacature voor hulppredikant toe. De gemeente groeit! God zegent het werk wat dominee Brad Hunter in Wenen mag doen. Door deze groei is er nu behoefte aan een hulppredikant. Wie wil met dominee Hunter zij aan zij staan en het Evangelie van Jezus Christus doorgeven aan de mensen in Wenen?

Vacature hulppredikant NCW

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

Niedrig und Bescheiden, ERKWB Neuhofen

Niedrig und bescheiden | Evangelisch Reformiert WB in Neuhofen.

Maandagavond kwam Ernst Leeftink, in het dagelijks leven predikant en in zijn vrije tijd o.a. onze penningmeester,  terug van een weekendje Neuhofen. Zondag 19 november mocht hij voorgaan in de morgendienst bij onze broeders en zusters in de ERKWB Neuhofen.

“Het was erg bemoedigend om weer eens bij onze Geschwister te zijn. Na een reis van ongeveer 12 uur werd ik door de man van Rosmarie (op de foto de 2e van links) vanaf Bahnhof Wels afgehaald. Zondag preekte ik over Micha 5:1-5, een profetische tekst die op zeven manieren naar onze Heer en Heiland Jezus Christus verwijst. Het thema was deze keer in het Engels, zoals in de foto-bijlage te zien is.

Jesus, unser Herr

a) ist niedrig und bescheiden

b) regiert

c) ist ein Befreier und Erlöser

d) ist ewig

e) erfüllt alle Verheissungen Gottes

f) ist ein Hirte

g) IST unser Friede

De preek werd erg goed ontvangen. Niet alleen vanwege de overzichtelijke struktuur, maar ook inhoudelijk. Dat kwam, merkte ik, omdat onze Geschwister in Neuhofen veel meer dan hier in Nederland, denk ik, ervan doordrongen zijn dat we pas echt vrede met God kunnen hebben dankzij Jezus Christus. In deze preek stond Christus centraal, hoe Hij door de profeet Micha al is aangekondigd als de manier waarop God vrede op aarde voor alle mensen bewerken zal. Het is echt een diep besef van ‘Ohne Jesus kein Friede – Kenne Jesus, dann kennst du Frieden’.

Eén van de gemeenteleden vertelde mij dat in haar nabije omgeving geliefden een algemeen geloof in God hebben, maar niet die persoonlijke band met Christus kennen, en daarom óf oppervlakkig geloven óf diep van binnen onzeker zijn, maar dat laatste natuurlijk niet willen erkennen en daarom elk gesprek vermijden.

’s Avonds hebben we de preek besproken in de Abendgottesdienst. De zeven karaktistieke elementen van Christus om vrede met God te bewerken zijn allemaal nodig. Toen we doorspraken over de vraag, welke van de zeven men het meest aansprekend vond, antwoordde Günter: als je naar het bestaan van onze gemeente kijkt: niedrig und bescheiden. Dat kenmerkt de ERKWB-gemeente in Neuhofen.

We bespraken ook een paar andere vragen, o.a. of ziekte uit Gods hand komt of niet. Die vraag houdt de gemeente bezig nu Günter opnieuw vier chemokuren moet ondergaan. Twee heeft hij achter de rug, na nr. 4 volgt een soort beenmerg/stamceltransplantatie (vergeef me dat ik het niet precies weet – echt niet mijn vakgebied).

Voor de kenners onder ons: op de foto staan drie onbekende gezichten. Zoals Joseph, hij  is een goede bekende van Günter en was voor de eerste keer in de Gottesdienst. Hoe bijzonder! Maar ook Adam & Laura, zij zijn een jong stel die sinds hun trouwen in juni, ongeveer 20 km. van de kerk vandaan wonen. Ze bezoeken bijna elke zondagmorgen de Gottesdienst. Ze komen uit Hongarije en zijn door hun plaatselijke Hongaarse predikant naar de ERKWB verwezen. Adam werkte al langer in Oostenrijk, Laura is snel bezig de Duitse taal én het lokale dialect te leren. Komende zondag, als domineeThomas Reiner van de ERKWB Winterthur voorgaat, zullen ze het Avondmaal meevieren. Ook heel bijzonder! Verder bezoekt Karl, een man van rond de 50, sinds een aantal maanden ’s avonds de Gottesdienst. Zondagavond was hij er ook bij. Erg mooi om te zien. Dus dat zijn vier nieuwe gezichten. Op zo’n kleine gemeente is dat een groot getal. Dat heeft mij echt bemoedigd – God is goed!

Hartelijke groeten en in alles Gods zegen toegewenst!”

Ernst

Heel blij en dankbaar: 4 nieuwe bezoekers

 

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

Op 23 september zijn het nieuwe Oostenrijk Bulletin en de nieuwe digitale Nieuwsbrief verschenen

Capelle aan den IJssel, september 2017

Geachte broeder/zuster,

Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar in Nederland de Reformatie herdacht wordt, 500 jaar geleden gestart in Wittenberg door Luther met zijn 95 stellingen.
Ook in Zwitserland en in Oostenrijk wordt dit herdacht. Ook hier vond de Reformatie destijds een goede ingang. Alle ERKWB-gemeenten besteden hier binnen en buiten de gemeente aandacht aan.
U leest in dit Oostenrijk Bulletin over de voedingsbodem voor de Reformatie, over de (beperkte) doorwerking, over de vervolging die heeft plaatsgevonden en over de betekenis van de 95 stellingen voor vandaag.
Zij (en wij) zijn dankbaar dat de leer van de Reformatie ook in deze landen nog steeds mag klinken.
Uw steun in gebed en financiën heeft dit mede mogelijk gemaakt en wordt ook nu gevraagd.

Toen het vorige Oostenrijk Bulletin al bij de drukker lag, bereikte ons het bericht dat Anne Petter was overleden. Anne was één van de initiatiefnemers van de SSRO. Hij heeft veel betekend voor het werk in Oostenrijk en Zwitserland. We zijn de Here dankbaar voor wat Hij in Anne gegeven heeft.
In dit bulletin vind u een ‘In memoriam’, geschreven door de oud-bestuursleden Jan Krol en Jan Los.

Namens het bestuur van de SSRO,
Herman Offereins

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

In memoriam Anne Petter

Op 29 mei 2017 is onze vriend Anne Petter op de leeftijd van 74 jaar in Màlyinka (Hongarije) zeer plotseling door zijn Heer en Heiland tot Zich genomen. Anne kwam al vanaf de zestiger jaren in Hongarije om predikanten en gemeenten daar, achter het toen nog bestaande IJzeren Gordijn,te ondersteunen. Hij had er vele vrienden en zo werd Hongarije min of meer zijn tweede vaderland waar hij graag kwam en ook zijn vakanties doorbracht.

Medio tachtiger jaren, onderweg naar Hongarije’, legde Anne na een tip van professor Jochem Douma aan in Neuhofen waar hij kennis maakte met een Oostenrijkse predikant,die het plan had om in Oostenrijk een gereformeerde kerkte stichten. Zonder hulp van elders zou dat niet lukken en daarom richtte Anne, samen met enkele anderen, de SSRO op. Zo ontstond de Evangelisch Reformierte Kirche te Neuhofena/d Krems. Er zijn vervolgens prachtige ontwikkelingen geweest, die tot nu toe geleid hebben tot vijf ERKWB-gemeenten. Met tegenslagen,die het werk ook gekend heeft, kon de optimistische Anne lastig omgaan. Met zijn rotsvaste geloof in de Heer wist hij dat uiteindelijk het plan van zijn Zender het zou winnen.Dat wist hij ook voor zijn eigen leven. In de mooie maar ook in de soms moeilijke persoonlijke momenten.We hebben Anne leren kennen als een door en door betrouwbare vriend met een voorbeeldig vertrouwen in zijn Heer.

Een vriend die altijd klaar stond voor de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland. Een vriend voor wie geen moeite te groot was als hij de HERE daarmee kon dienen .In 2005 nam Anne, na 20 jaar als secretaris betrokken te zijn geweest bij het werk van de SSRO, afscheid.In het Oostenrijk bulletin van destijds liet hij blijken dat dit afscheid hem raakte. Maar Anne schreef er bij: “Tenslotte ben ik niet onmisbaar, maar de zegen van onze hemelse Vader hebben we wel hard nodig. Het gaat om de verbreiding van Zijn Naam en de groei van Zijn Koninkrijk”.Op 10 juni j.l. is Anne in zijn woonplaats Dalfsen begraven. Een vriend is van ons heengegaan. We weten hem geborgen bij zijn Hemelse Vader die hij altijd met volle inzet heeft willen dienen, ook in het werk van de SSRO dat zijn hart had.

Mede namens het huidige bestuur, zijn vrienden,Jan Krol en Jan Los oud- voorzitter en oud-penningmeester SSRO

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

500 jaar Reformatie wordt herdacht in Zwitserland. In zowel Winterthur (28 oktober 2017) als Bazel (4 november 2017) wordt een bijeenkomst georganiseerd…….

De twee Zwitserse gemeenten van de ERKWB, Bazel en Winterthur organiseren elk een zgn. ‘Vortragtag’ over de Reformatie. Ze hopen en bidden dat op deze manier de ware grond van het christelijk geloof bij nog veel mensen onder de aandacht komt.

Op elke dag worden drie voordrachten gehouden. Op de eerste dag gaan die over het eerste deel van 95 stellingen. Op de andere dag gaat het over het tweede deel.

Zie voor het volledige programma reformationstage.erkwb.ch

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

Kort bericht uit Rankweil in ‘Bericht aan de contactgemeente’

http://www.ssro.nl/bericht-aan-de-contactgemeente-2

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

Op 24 juni zijn het ‘zomernummer’ van Oostenrijk Bulletin en van de Nieuwsbrief weer verschenen.

Barendrecht, juni 2017

Geachte broeders en zusters,

Tot onze verwondering mogen we steeds ervaren dat Gods plan voor de Alpenlanden doorgaat, ondanks tegenstand, kerkverlating en afnemend donateurs bestand!

Terugkerende bezoekers werden verwelkomd, er werd een doopdienst gehouden en student Rozema voelt dat God hem roept tot Zijn dienst in Oostenrijk. Ook mocht het bestuur een legaat ontvangen wat te zijner tijd gebruikt kan worden voor gemeentestichting. Al deze zegeningen maken ons dankbaar!

Houdt u van borduren? Enkele dames uit Nederland borduren voor de Frauenkreis in Rankweil. Deze handwerken zullen worden verkocht op de kerstmarkten. De opbrengst is uiteraard voor de ERKWB. Lijkt het u wat om ook mee te borduren? Stuur een mail naar info@ssro.nl t.a.v. Christina.

De SSRO richt zich op de toekomst. Hoe werven we nieuwe donateurs? Hoe maken we de SSRO en de ERKWB bekend bij een groter publiek? Denkt u met ons mee? Suggesties zijn zeker welkom!

De zomervakantie staat binnenkort voor de deur. Een periode van rust en ontspanning. Wij wensen u een goede vakantie toe. Als u in de buurt van één van de ERKWB-kerken verblijft, dan bent u van harte welkom tijdens de erediensten.

Hartelijke groet namens de SSRO,

Petra Kraaijeveld-Stehouwer

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

Bezoek aan synode ERKWB. Donderdag 11 mei zijn Annelies en Christina namens het bestuur van de SSRO samen met ……

Donderdag 11 mei zijn Annelies en Christina namens het bestuur van de SSRO samen met theologiestudent Klaas Rozema (van hem heeft u in het laatste Oostenrijk Bulletin kunnen lezen https://www.ssro.nl/archief ) afgereisd naar Oostenrijk. Zij waren als hoorders bij de synode van de ERKWB (Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses) in Kremsmünster aanwezig.

Het was fijn om te zien met hoeveel zorg de broeders leiding geven aan de kerk in Oostenrijk en Zwitserland. Buiten de synode was genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en de onderlinge contacten aan te halen.
Voor ons bestuursleden was zelfs nog tijd om het klooster van Kremsmünster te bezoeken. Bij het zien van zoveel pracht en praal is het zeker te begrijpen dat reformatie van de kerk nodig was. Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij opnieuw het zuivere Evangelie in de Alpenlanden laat klinken.

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

Het eerste nummer van 2017 van het Oostenrijk Bulletin of van de digitale Nieuwsbrief is op 1 april bezorgd!

God is trouw. Geweldig dat ook dit eerste Oostenrijk Bulletin in 2017 zo kan openen. We zien dat natuurlijk al gauw in de buitengewone dingen die we mee maken, maar we moeten er toch zeker oog voor houden dat zijn trouw ook, of misschien nog wel meer, blijkt in het gewone.

Zo leest u over de visa-toekenning aan de familie Hunter en over de groei-‘problemen’ in Wenen. Daarna wordt verteld over het gewone en buitengewone van de stage van theologiestudent Klaas Rozema in Rankweil. In Neuhofen gaat het gemeente-zijn ‘gewoon’ door; tegelijk worden ze voor een onverwachte vraag gesteld. Voorafgaand aan het bijzondere gesprek met Nicole en Severin in Bazel, leest u nog over de aanpak in Winterthur om te preken over hele bijbelboeken.

Zoals u ziet gaat het werk in Gods koninkrijk in Oostenrijk en Zwitserland ook in 2017 door. De Here geeft groei en Hij geeft ook perspectief op nieuwe mogelijkheden. Ook nu weer vragen we u, namens onze broeders en zusters daar om steun. Mogen ze zich gesteund weten door uw gebed? En als het mogelijk is ook door uw gift?

Namens het bestuur,

Herman Offereins

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen

Goed nieuws: Op 30 januari kregen de Hunters bericht dat hun visa-aanvragen zijn goedgekeurd! Op 6 februari kunnen ze de visa ophalen.

Ter herinnering, de hele periode van 10 jaar dat we mochten wonen en werken in Wenen was op basis van onze studenten-visums, tot we plotseling eind 2016 werden geïnformeerd dat dit vanaf 2017 niet meer mogelijk was en het ook onzeker was of we wel een verblijfsvergunning zouden kunnen krijgen. Daarom stonden we eind december een week lang buiten in de rij voor een ander type visum. Wetende dat een quotum was van slechts 130 stuks.

Toen we op 2 januari aankwamen in het kantoor waar we onze aanvragen konden indienen, kregen we te horen dat we onze vingerafdrukken niet konden achterlaten, omdat onze studenten- visums nog steeds in behandeling waren. Vreemd!

Dus vorige week namen we contact op met de contactpersoon die over de studenten-visums gaat en vertelde haar dat we onze vingerafdrukken van deze visums nodig hadden om de juiste visums te kunnen aanvragen. Zij vertelde ons echter dat dat niet mogelijk was, omdat men onze nieuwe visum-aanvraag in behandeling had genomen!

En al in de war? Wij ook!

We wisten niet of dit goed nieuws betekende (dat de visums die we wilden zouden worden goedgekeurd) of slecht nieuws (dat ze niet zijn goedgekeurd, en dat we nu geen back-up plan hebben, omdat de studenten visums waren geannuleerd ).

Dus daarom gingen we terug naar het visumkantoor waar we 24/7 in de rij gewacht hadden, en ze namen deze keer niet alleen onze vingerafdrukken af, maar men vertelde ons ook dat onze visums zijn goedgekeurd! Ook gaf men ons een gedrukte uitnodiging mee om ze de volgende week te kunnen ophalen! Het is onnodig om te zeggen dat we dolblij zijn en voelen dat er is een grote last van onze schouders is gevallen! Maar we voelen ons pas zeker als we op maandag 6 februari daadwerkelijk onze visums in handen hebben!

Laten we met elkaar God prijzen voor zijn trouw en hem nogmaals bidden dat alles goed zal gaan wanneer we maandag 6 februari onze visums mogen ophalen.

Dank dat u met en voor ons hebt gebeden tijdens deze bijzondere, soms waanzinnige tijd!

Brad & Stacey

Geplaatst in ERKWB | Een reactie plaatsen