Geloven in de Alpen

Hoe het Bijbels fundament verdween in de Alpen

“Het grootste kerkelijke probleem in de Alpen? Oostenrijk heeft geen Bijbels fundament en in Zwitserland is het fundament helaas verdwenen.”
Reinhard MayerPfarrer

Oostenrijk | Rooms en zonder fundament

Oostenrijk land van bergen, we gaan er in de zomer en winter graag op vakantie. De mensen zijn er gastvrij en zeer gemoedelijk. Het merendeel is Rooms Katholiek en slechts circa 10% van de bevolking is protestants. Wat een Oostenrijker echt denkt en voelt, daar kom je als toerist niet snel achter. Vanaf eind 13e eeuw tot midden 18e eeuw is Oostenrijk geregeerd en gedomineerd door de Habsburgse dynastie. Dit vorstenhuis had grote macht en was zeer verweven met de machtige Rooms-Katholieke Kerk.

De macht van de Rooms-Katholieke Kerk
Het Rooms-Katholicisme werd wel de tweede nationaliteit genoemd. Het volkskarakter is daar sterk door beïnvloed. De Habsburgers en de Rooms-Katholieke Kerk regeerden het land en volk, maatschappij en gezin, het dagelijkse en politieke leven. De Oostenrijkse maatschappij is gestempeld door het overheerst worden. De eigen mening werd niet ontwikkeld, er werd voor een ieder gedacht en beslist. Naar buiten is men vriendelijk (lijfsbehoud) maar innerlijk verdeeld en verscheurd door machteloosheid vanwege de kloof tussen geloof en kerkpraktijk. De drijfveer tot stichting van de ERKWB is ten diepste het willen loskomen van die Rooms-katholieke macht en invloed.

Contrareformatie
Oostenrijk is één van de landen waar de Contrareformatie, de Rooms-Katholieke hervormingsbeweging succesvol was. Na ruim 2 eeuwen van godsdienststrijd tussen protestanten en roomsen gedurende de 17e en 18e eeuw, is de Reformatie van Luther in Oostenrijk nagenoeg geheel verdwenen.

Zwitserland | Religieuze burgeroorlogen en Reformatie

Zwitserland is een super vakantieland. Een beetje duur; dat wel. Het kenmerkt de Zwitser; hij behoudt graag zijn neutraliteit en eigen valuta.

Godsdienstoorlogen
De Zwitserse historie is o.a. geënt op religieuze burgeroorlogen. De strijd tussen katholieken en protestanten liegt er niet om. Pas na de Tweede Villmergeroorlog verbeterde de positie van de protestanten aanzienlijk. Nu is elk kanton vrij om aan een kerkgenootschap een bijzondere status toe te kennen; namelijk die van de Landeskirche. Een kwart van de Zwitserse bevolking is niet religieus en het aantal inwoners dat zegt protestant te zijn daalt snel. Volgens een Zwitsers onderzoek is het christendom sinds het jaar 2000 op zijn retour en groeit het aantal aanhangers van de Islam gestaag.  Momenteel is de meerderheid van de Zwitserse bevolking gelovig, waarvan 30% christen.

Verbanning
Zwitserland is ook het land waar Zwingli de Reformatie heeft gestart, waar diverse reformatoren hebben gewoond en gewerkt. Zo heeft Calvijn zijn 1e Institutie in Bazel geschreven. Helaas is dit fundament zo goed als verdwenen. De praktijk leert dat er een enorme verschraling van bijbelgetrouwheid is. Ook neemt de intolerantie naar de bijbelgetrouwe christen sterk toe. Je moet meebewegen met de vrijheid, blijheid-cultuur; zo niet dan word je verbannen. Eén van de ERKWB-predikanten heeft dat ervaren en is uit de kerk gezet.

Laten we juist daarom deze prachtige Alpenlanden blijven bezoeken en de christenen bemoedigen vrijmoedig te blijven uitkomen voor hun geloof om de Bijbel onverkort aan te nemen.