Oostenrijk

Neuhofen | Rankweil | Wenen

Algemeen
Vanaf eind 13e eeuw tot midden 18e eeuw is Oostenrijk geregeerd en gedomineerd door de Habsburgse dynastie. Dit vorstenhuis had grote macht en was zeer verweven met de al even machtige Rooms-katholieke kerk.

Zo is de Oostenrijkse maatschappij gestempeld door het overheerst worden. De eigen mening werd niet ontwikkeld, want die deed er niet toe. Er werd voor een ieder gedacht en beslist.

Kerkelijke geschiedenis
Het Rooms-katholicisme werd wel de tweede nationaliteit genoemd. Het volkskarakter is daar sterk door beïnvloed. De Habsburgers en de Rooms-katholieke kerk regeerden het land en volk, maatschappij en gezin, het dagelijkse en politieke leven. En wie daarbuiten wilde gaan – daarvoor was geen ruimte. Zo worden gewetens gedwongen en inactief. Naar buiten is men vriendelijk (lijfsbehoud) maar innerlijk verdeeld en verscheurd door machteloosheid vanwege de kloof tussen geloof en kerkpraktijk Dat bleek in de 17e en 18e eeuw ook wel bij de repressieve Contra-reformatie. En ook de eeuwen daarna veranderde er nauwelijks iets in ten goede.

De drijfveer tot stichting van de ERKWB is ten diepste het willen loskomen van die Rooms-katholieke macht en invloed. Dat was nog een hele zoektocht.

Aansluiten bij de Evangelische volkskerk was geen optie vanwege de leervrijheid. Dan gaat de willekeur weer heersen. De Evangelikale Kirchen en de Freikirchen lopen datzelfde gevaar, omdat ook zij zich niet of niet meer willen binden aan enige belijdenis. Toch is juist dat nu hetgene wat houvast biedt, een belijdenis. De opgeschreven, gelovig nagesproken bijbelse geloofswaarheden. En daarom werd het de ERKWB.