Statuten

Wie we zijn | Bestuur | ERKWB | Kerken in Ned. | Links

De statuten van de stichting zijn vastgelegd in een notariƫle akte. Daarin is ondermeer geregeld dat Gods Woord de grondslag van de stichting is, zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
De stichting is opgenomen in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Comments are closed.