Voorlichting

Wat we doen | Contactgemeenten | Kerkdiensten in de vakantie | Contact

Oostenrijk Bulletin (OB)
De SSRO geeft 1 x per kwartaal het Oostenrijk Bulletin uit, een periodiek waarmee het werk in Oostenrijk en Zwitserland dichterbij gebracht wordt.

Voorlichtingsavonden
Op verzoek wordt door bestuurleden ook op gemeente-/voorlichtingsavonden informatie gegeven over het werk van de SSRO voor de ERKWB.

Collecte-presentatie
Op verzoek van enkele gemeenten hebben we een speciale Powerpointpresentatie gemaakt, van 3 minuten. Geschikt voor vertoning rondom of tijdens de kerkdienst en/of collecte.

Stuur voor een voorlichting of de powerpointpresentatie een verzoek naar info@ssro.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Informatie tbv de kerken/kerkbladen
Kerken die informatie voor hun kerkblad of website willen om het werk van de ERKWB bekend te maken kunnen dit aanvragen via info@ssro.nl.

Donateurs
Deze activiteiten beogen o.a. donateurs te werven voor de SSRO om het werk van de ERKWB-predikanten en -gemeenten zoveel mogelijk te helpen bekostigen. De eigen financiële mogelijkheden van de ERKWB-kerken zijn niet groot; daarom vult de SSRO zoveel mogelijk aan wat ontbreekt. Meer dan een inspanningsverplichting kunnen wij echter niet aangaan.

Comments are closed.