Wat we doen

Contactgemeenten | Voorlichting | Kerkdiensten in de vakantie | Contact

De SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. De gemeenten krijgen hulp in materiƫle en in personele zin. We bieden hen ondersteuning in geestelijke zin en verder in alles wat nodig is om een missionaire gemeente te kunnen zijn.

De SSRO is afhankelijk van giften. We willen onze donateurs graag zoveel mogelijk bij ons werk betrekken. Dit doen we elk kwartaal via het Oostenrijkbulletin, met nieuws en ontwikkelingen uit de gemeenten. Bij dit Oostenrijkbulletin is uiteraard elke keer een acceptgirokaart gevoegd.

Verder sturen wij twee keer per jaar een brief aan de kerkenraden van alle Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) met het verzoek om een collecte ten behoeve van de SSRO te houden.

Daarnaast bezoekt het bestuur de gemeenten regelmatig, veelal in het voor- en najaar. De bestuursleden nemen de kosten van deze bezoeken voor eigen rekening, zodat deze niet ten laste komen van de inkomsten uit giften.

Comments are closed.