Wie we zijn

Bestuur | Statuten | ERKWB | Kerken in Ned. | Links

SSRO staat voor Stichting Steun Reformatie Oostenrijk. De stichting is opgericht op 22 januari 1986. Het initiatief kwam van vier leden van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Drie van hen woonden destijds in Dalfsen. De stichting is nog altijd statutair gevestigd te Dalfsen.
De SSRO beoogde bij oprichting het werk van de Oostenrijkse predikant Reinhold Widter te ondersteunen. Hij was vicaris (hulppredikant) in de Evangelische volkskerk in Oostenrijk. Widter vond, niet ten onrechte, dat deze kerk te vrijzinnig was geworden. Hij wilde in plaats daarvan een kerk, die de gereformeerde beginselen weer zou uitdragen in de verkondiging van Gods Woord. In 1984 stichtte hij een gemeente in Neuhofen (Oberösterreich).
Later zijn er ook gemeenten gekomen in Rankweil (Vorarlberg) en Wenen en in de Zwitserse steden Winterthur en Basel. De kerken baseren zich bij hun Woordverkondiging op de Westminster belijdenis. Samen vormen deze vijf kerken de ERKWB: de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses.
De oorspronkelijke doelstelling van de SSRO geldt nog steeds: We ondersteunen de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland.

Comments are closed.