Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO)

Ondersteuning van broeders en zusters vanuit Nederland

Vervuld met de liefde van God die in Christus zichtbaar is geworden mogen wij omzien naar onze broeders en zusters ver weg en dichtbij!
Dominee D. van der WalComité van Aanbeveling SSRO

SSRO staat voor Stichting Steun Reformatie Oostenrijk en ondersteunt van harte de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses met de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland.

Gereformeerde Gezindte
Hoewel de wortels van de SSRO in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) liggen, heeft de stichting door de jaren heen ook contacten buiten dit kerkverband gelegd. De stichting is een zelfstandige rechtspersoon, heeft geen formele banden met een kerkgenootschap en dat maakte de kerkelijke verbreding mogelijk. Naast de GKv zijn er goede contacten met de gemeenten binnen de PKN die zich met de Gereformeerde Bond verbonden voelen, met de Hersteld Hervormde Kerk, met de Gereformeerde Gemeente en met de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Historie
De SSRO is in Dalfsen opgericht op 22 januari 1986. Het initiatief kwam destijds van vier leden uit de GKv. Zij hadden het verlangen om het werk van de Oostenrijkse predikant Reinhold Widter te ondersteunen. In de beginjaren kwam de achterban voornamelijk uit Dalfsen, maar dankzij de actieve inzet van de oprichters van het eerste uur kreeg de SSRO binnen de GKv in Nederland steeds meer bekendheid. Inmiddels is de SSRO uitgegroeid tot een bescheiden landelijke organisatie binnen de breedte van de gereformeerde gezindte.

Netwerken en betrokkenheid
De SSRO wil niet slechts een stichting zijn die alleen financiële ondersteuning biedt. Indien nodig wordt de ERKWB met raad en daad bijgestaan en wordt er met hen meegeleefd. Zo ontstaat er behalve een financiële relatie ook een goede liefdevolle band met elkaar. Het vergroten van de Nederlandse betrokkenheid d.m.v. het creëren van een netwerk is minstens zo belangrijk, de ERKWB heeft dit nodig om te kunnen voortbestaan. Een voorbeeld hiervan zijn de Nederlandse contactgemeenten die aan iedere ERKWB gemeente verbonden zijn. Daarnaast wil de SSRO op verschillende manieren de ERKWB bekend maken in Nederland.

Meer weten over wat de SSRO doet?