Zonderlingen in Neuhofen

Zonderlingen in Neuhofen

“Al meer dan 10 jaar zijn wij lid van de gemeente in Neuhofen. We steunen het werk in onze kerk en zetten ons van harte in. Maar soms bekruipt ons de gedachte of alle inzet wel de moeite waard is. We zijn maar zo’n kleine gemeente. Is het zinvol om week na week zo veel energie op te brengen, om een kerkdienst te houden…?”

Een eerlijke vraag van Alessandro Brunel. Hij is ouderling van de Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB) in het Oostenrijkse Neuhofen a/d Krems. “Onze gemeente is 35 jaar geleden gesticht. God heeft er blijkbaar een behagen in dat deze kleine kerk er nog altijd is. Want puur menselijk gezien was het werk misschien allang opgegeven. Je kunt de indruk krijgen dat we amper worden waargenomen door onze omgeving. Wat is de reden dat we blijven bestaan?”
Alessandro: “Beslissend daarvoor is onder andere het vers uit Mattheus 5,14, waar staat: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Het maakt niet uit wat we allemaal doen, wij zijn het licht. Ook al krijgen we niet veel feedback, we blijven het proberen. Hoe? Allereerst bij de kerkdiensten, waarin de preken niet gaan over wat wij graag horen, maar over wat God ons wil leren. Verder sturen we 2 tot 3 keer per jaar een kerkblad naar de meeste huishoudens in de buurt. We hopen dat de inhoud daarvan mensen raakt en aanzet tot nadenken. Ook via onze Facebook-pagina geven we informatie. En dan zijn er nog de twee vitrines waar wij als kerk inhoud aan geven. Een daarvan staat heel centraal in het dorp – vlakbij de scholen, kinderdagverblijven, de katholieke kerk en de bibliotheek. Om de mensen aan het denken te zetten, zorgen we hier regelmatig voor nieuwe teksten. En: één keer per jaar laten we ons licht schijnen door een boekenstand op de kerstmarkt. Tenslotte is ieder afzonderlijk gemeentelid natuurlijk ook een licht! Door ons spreken, denken en handelen getuigen we ervan dat we kinderen van God zijn. Soms durven we dat misschien niet, maar hoe vaker we het wagen om uit te komen voor ons geloof… wie weet wat er dan gebeurt!

Misschien juist omdat we zulke ‘zonderlingen’ zijn, die aan hun geloof en hun belijdenissen vasthouden, stuurde God in de afgelopen maanden nieuwe bezoekers, die nu regelmatig in de kerkdienst komen.”

Next Post Previous Post

Comments are closed.